NEHNUTEĽNOSŤ

Pre výpočet vložte odhadovanú sumu za 70 m byt Ba 120 000, Ke a iné kraje 80 000,

vložte 50 Eur ako daň a 60 Eur ako poistenie. Výnos kapitalu dajte 5 až 10 % a vypočitajte si ake nájomné by ste musel ponukať aby ste zvolený výnos dosiahli...Nezabudnite pripočitať energie a správu cca 150 Eur / mesačne...Riziková prémia je väčšinou 1,1 až 1,3 nižšia je len najlepších lokalitach a menších bytoch...