Prečo v súčasnosti investovať aj do striebra ?

26.09.2016 18:09

Dôvody, prečo kupovať alebo sporiť a vlastniť striebro, sú takmer rovnaké ako dôvody, prečo vlastniť zlato. Patria medzi nich historické dôvody (zachovanie hodnoty a ochrana kúpnej sily), ale aj aktuálnejšie dôvody, ako napríklad výrazné zásahy centrálnej banky, tlačenie nekrytých bankoviek a znehodnotenie meny. 

Striebro má však v porovnaní so zlatom aj iné prednosti. Konkrétne striebro je priemyselný kov, historicky sa obchoduje lacnejšie a ponúka väčšie možnosti pre cenový pohyb (napr. volatilita). To druhé môže hrať vo váš prospech alebo aj proti vám. 

Pozrime sa najskôr na všeobecné dôvody, prečo v súčasnosti kupovať a vlastniť striebro a potom sa pozrieme bližšie na rozdiely medzi zlatom a striebrom. 

Podobne ako zlato aj striebro ponúka možnosť, ako sa ochrániť pred následkami výrazného nárastu množstva peňazí v obehu, ktoré vydávajú centrálne banky– tzv. monetárna nezodpovednosť. Následky tejto nadmernej likvidity je nárast cien aktív a znehodnotenie kúpnej sily fiat peňazí. Ročný nárast produkcie striebra je oveľa menší ako štvornásobný nárast monetárnej základne v USA len za posledných 10 rokov. Práve preto sa striebro stáva čoraz vzácnejšie a bude ešte lepšie uchovávať svoju hodnotu. 

Reálne úrokové sadzby sú v mnohých krajinách záporné. Tento fakt hrá v prospech vlastnenia fyzického striebra, pretože to znižuje jeho náklady a zvyšuje príležitosti na zisk a rast ceny. 

Striebro slúži ako zabezpečenie proti kríze. V prípade ďalších nepokojov na akciových trhoch sa predpokladá, že striebru sa bude dobre dariť, podobne, ako sa mu darilo počas prvej časti finančnej krízy v roku 2008. 

Striebro ponúka spôsob zachovania hodnoty a kúpnu silu v časoch, keď mnoho krajín dosahuje pomer dlhu k HDP viac ako 90 %. To je úroveň, ktorá je väčšinou vnímaná ako bod, z ktorého niet návratu. Pre väčšinu krajín je jediné východisko z tejto situácie použitie prostriedkov, ktoré nakoniec vyženú infláciu. Striebro funguje výborne ako zabezpečenie proti vysokej inflácii. 

Okrem vyššie zmienených dôvodov, striebro ponúka momentálne aj veľmi vysoký potenciál rastu ceny. 

Takzvaný ukazovateľ „pomer zlata ku striebru” to čiastočne vysvetľuje. Tento vzťah je definovaný ako pomer ceny zlata k cene striebra. Od roku 1687 sa tento pomer pohyboval od 14,4 do 99,76 a priemerná hodnota tohto ukazovateľa bola 27,28. V súčasnosti sa nachádza na hodnote cca 60. Vzhľadom na všeobecné vlastnosti drahých kovov predpokladajme, že zlato nie je nadhodnotené. To znamená, že striebro má stále priestor na rast s ohľadom na priemerný pomer zlata ku striebru 27,28. 

Striebro sa využíva aj na priemyselné účely. Má jedinečné vlastnosti, ako napríklad pevnosť, poddajnosť a duktilita, elektrická a tepelná vodivosť, senzitivita a vysoká odrazivosť svetla a schopnosť znášať vysoké teploty. Striebro sa napríklad používa do solárnych panelov, mobilných telefónov, na čistenie vody, do áut, atď. 

Striebro má väčší potenciál na rast ako zlato. Striebro sa vo všeobecnosti považuje za viac volatilné ako zlato. To môže byť vnímané negatívne, ako aj pozitívne podľa vývoja cien. V súčasnom prostredí, v ktorom majú drahé kovy svoje stabilné postavenie, je striebro veľmi zaujímavá komodita. Máte si teda kúpiť radšej striebro alebo zlato? Ako pri akomkoľvek inom investičnom portfóliu, je potrebné mať na pamäti dôležitosť zabezpečenia vhodnej diverzifikácie. Takže dbajte na to, aby ste vlastnili aspoň trochu z oboch.