ZLATE A INVESTIČNÉ MINCE SÚ DOBRÁ INVESTICIA

17.09.2016 17:45

Investičné zlato

                           
Investičné zlato je spôsobom, akým môžete výhodne investovať do produktu s trvalou hodnotou. 

Podľa § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH a podľa článku 344 smernice Rady 2006/112/ES sa investičným zlatom rozumie: 
- zlato, ktoré je vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac, 
- zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %; 

Investičnémince 

       
Investičné mince predstavujú jeden zo spôsobov investovania do zlata. Ich hodnota sa mení v čase a je závislá od vývoja ceny zlata na londýnskej burze kovov LBMA, čo garantuje možnosť nákupu vašich investičných mincí za výhodné ceny. 
Komisia ES zverejňuje každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES a ktoré sa v členských krajinách považujú za investičné zlato, v dôsledku čoho je ich dodávka oslobodená od DPH. 
Týmto kritériám vyhovujú aj zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktoré sú vydávané Národnou bankou Slovenska.

Prečo investovať do investičných mincí 

Nákup investičných mincí je tradičným spôsobom investície, pri ktorom si vy samy určíte bezpečný a výhodný čas nákupu. 

Seriózny partner tiež garantuje výkup investičných mincí zakúpených u nás v závislosti na vývoji cien burzy LBMA. 

Navyše, nákupom investičných mincí získate okrem investičnej aj zberateľskú hodnotu, keďže mince sú razené v limitovanom náklade.